พิสูจน์แล้ว​ มันสำปะหลังหัวใหญ่ ผลผลิตดี มีรีวิว

Select Columns Layout

ปลูกมันสำปะหลังอย่างไรให้ได้ผลดี

เพราะฉีด 2 ตัวนี้ตามคำแนะนำ

​ข้อมูลโฟร์ทรี (4Tree)

​​ข้อมูลไบโอโฟร์ทรี (Bio4Tree)

​               วิธีการใช้โฟร์ทรี+ไบโอ กับมันสำปะหลัง
​การนำไปใช้งาน : นำไปผสมน้ำฉีดพ่นเป็นละอองฝอย ทั้งใบลำต้น
อัตราส่วนผสมโฟร์ทรี :
- โฟร์ทรี ขนาด 2 ช้อนตวง ผสมน้ำ 20 ลิตร  (ช้อนตวงมีแถม)
- โฟร์ทรี ขนาด 1 ซอง ผสมน้ำได้ 400 ลิตร
อัตราส่วนผสมไบโอแบล็ค :
- ไบโอแบล็ค 40 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร  (มีฝาตวงแถม)
- ไบโอแบล็ค  1 ขวด ผสมน้ำได้ 500 ลิตร

Discover the Keys to Highly Effective Lead Generation

If you have an online business, lead generation is a cornerstone of what you do. There's no greater asset than a mailing list of engaged, interested subscribers. What most people don't know is that how you build your mailing list is extremely important. In this live stream, we reveal our exact methods.

Questions? Let us know:

Copyright 2017, Company Name - Disclaimer